Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Εξάμηνο:9ο
Διδάσκοντες: Σ.Πόνης, Κ.Κηρυττόπουλος

 

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Εισαγωγή στα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Αναλυτική Επιχειρήσεων και Δεδομένων (business and data analytics). Εργαστηριακές ασκήσεις (εφαρμογές σε μελέτες περιπτώσεων) με τη βοήθεια Η/Υ και χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το μάθημα πραγματεύεται προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, προβλήματα ακέραιου προγραμματισμού, προβλήματα αναζήτησης στόχου, προβλήματα οικονομοτεχνικής ανάλυσης επενδύσεων, προβλήματα διοίκησης αποθηκών και δικτύου εφοδιαστικής, προσομοίωση, ευρετικές μεθόδους (Heuristics), έμπειρα συστήματα (Expert Systems), προβλήματα δικτυωτής ανάλυσης και έργων, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems), ανάλυση αποφάσεων, ανάλυση δικτύων διανομής προϊόντων, βασικές αρχές συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (δομή, λειτουργία, διεπαφές), επιχειρησιακές αποθήκες δεδομένων (Enterprise Data Warehouses) – βασικές έννοιες και λειτουργίες, πολυδιάστατη ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων, αναφοροδοσία και οπτικοποίηση δεδομένων - εργαλεία λογισμικού.