Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα στελέχη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθημάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε μια σειρά γνωστικών  αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας συμμετέχει  στη διοργάνωση του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) AthensMBA.

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "AthensMBA" συνδιοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές

  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
  • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ
  • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
  • Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Πληροφορίες: https://athensmba.aueb.gr/el/