Εργαστήρια Τομέα ΒΔ&ΕΕ

Ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαστήρια. Από τις επιμέρους επιλογές ενημερωθείτε για τις περιοχές δραστηριοποίησης των μονάδων, το προσωπικό, τα μαθήματα που υποστηρίζουν καθώς και για τα προγράμματα που υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν κατά το παρελθόν.


1. Μετροτεχνικό Εργαστήριο

 

2. Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής

 

3. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Εφοδιαστικής

 

4. Εργαστήριο Εργονομίας