Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Γενικά

Ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΒΔ&ΕΕ) δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο των συστημάτων παραγωγής. Ο Τομέας ΒΔ&ΕΕ υποστηρίζει τον κύκλο σπουδών Μηχανικού Παραγωγής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και συνδιοργανώνει με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ATHENS MBA.

Προσωπικό Τομέα

Ο Τομέας στελεχώνεται από Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού σε διάφορες βαθμίδες. Επίσης, στον Τομέα και τα Εργαστήριά του υπηρετούν στελέχη ως Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και ως Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό.

Εργαστήρια

Οι εργαστηριακές μονάδες του Τομέα παρουσιάζουν έντονη δραστηριοποίηση κατά την υποστήριξη της διδασκαλίας μαθημάτων του κύκλου Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής και υλοποιούν πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και έργων παροχής υπηρεσιών.

Μαθήματα

Πλοηγηθείτε στις επιμέρους ενότητες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το διδακτικό έργο του Τομέα στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και τη συμμετοχή των Μελών του σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Έρευνα

Η έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Τομέα. Παρουσιάζονται τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν τα στελέχη του Τομέα.