Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Γνωστική Εργονομία & Διάδραση Ανθρώπου - Μηχανής

Εξάμηνο:9ο
Διδάσκοντες:Ν.Μαρμαράς, Δ.Ναθαναήλ

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Νοητική Εργασία: αντίληψη και πραγματοποίηση ενεργειών, κατηγοριοποίηση σημάτων-πληροφοριών, μνήμη. Σχεδιασμός χειριστηρίων και ενδεικτικών οργάνων. Σχεδιασμός αλληλεπίδρασης ανθρώπου/υπολογιστή και αξιολόγηση ευχρηστίας πληροφοριακών συστημάτων. Σύνθετες νοητικές δραστηριότητες (επίλυση προβλημάτων, διάγνωση, λήψη αποφάσεων). Χρηστο-κεντρικός σχεδιασμός συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων και διάγνωσης. Ανθρώπινα λάθη, ανθρώπινη αξιοπιστία και τεχνικές βελτίωσής της.