Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Εξάμηνο:9ο
Διδάσκοντες: Ν.Παναγιώτου, Σ.Πόνης

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Βασικές έννοιες και ορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Στρατηγική υλοποίησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ανάλυση Επιχειρηματικών Μοντέλων με τη βοήθεια του Διαδικτύου (e-business models). Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση. Συνεργατικό Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (e-supply chains). Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems). Τεχνολογίες Υποδομής και Λογισμικού για την υλοποίηση επιχειρησιακών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Συστήματα Ασφάλειας & Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Ασύρματο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (m-commerce). Αξιολόγηση και Βασικοί Δείκτες Απόδοσης λειτουργίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Κριτική ανάλυση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου & μελλοντικές τάσεις. Το μάθημα περιλαμβάνει μεγάλο θέμα διάρκειας 10 εβδομάδων με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου (e-business plan) νέας ή υφιστάμενης διαδικτυακής επιχείρησης με έμφαση στην καινοτομία των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.