Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας

Εξάμηνο:8ο
Διδάσκοντες:Δ.Ναθαναήλ, Σ.Δριβάλου

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Προσεγγίσεις για την Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας (Α & ΥΕ). Συστηματική προσέγγιση της Α & ΥΕ. Κίνδυνοι στους χώρους εργασίας και επιπτώσεις τους. Παράγοντες αύξησης της επικινδυνότητας. Μέθοδοι εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. Μέθοδοι ανάλυσης των ατυχημάτων. Μέτρα πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Διαχείριση της Α & ΥΕ στην επιχείρηση. Νομοθετικό πλαίσιο της Α & ΥΕ. Ασφάλεια συστημάτων, η ασφάλεια ως παράγοντας ολικής απόδοσης ενός συστήματος. Μεγάλα βιομηχανικά και συγκοινωνιακά ατυχήματα, τεχνολογικές, συμπεριφοριστικές και μικρο-πολιτισμικές συστημικές προσεγγίσεις. Κοινωνικο-τεχνικές παρεμβάσεις ασφάλειας συστημάτων.