Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Παίγνιο Επιχειρήσεων

Εξάμηνο:7ο     
Διδάσκοντες: Κ.Κηρυττοπουλος, Β.Μπέλλος, Χ.Τσόγκας, Σ.Πρωτοσύγγελος
 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές εφαρμόζουν μεθόδους Διοίκησης Επιχειρήσεων, διοικώντας μια υποθετική επιχείρηση, προσομοιωμένη στον Η/Υ. Η διοίκηση γίνεται σε ομάδες των 5-6 σπουδαστών και περιλαμβάνει τη λήψη μιας σειράς αποφάσεων γύρω από βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, πωλήσεις, διαφήμιση, χρηματοδότηση, συνεργασία με Τράπεζες, διοίκηση ανθρώπων κ.λπ.), μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανταγωνισμού και χρονικής πιέσεως. Η μάθηση γίνεται εμπειρικά και συμμετοχικά, ενώ γίνονται και παράλληλες παρουσιάσεις διαφόρων σχετικών θεμάτων. Στο μάθημα διδάσκονται παράλληλα δύο παίγνια, ένα το οποίο εστιάζει κυρίως στον προγραμματισμό της παραγωγής ενός γενικού εργοστασίου (Job-shop) και ένα που εστιάζει στις αποφάσεις διοίκησης (Strategy). Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές εξοικειώνονται με όλα τα επίπεδα διαχείρισης τα οποία καλείται να διευθύνει ένας μηχανικός.