Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Εξάμηνο:5ο     
Διδάσκοντες: Ν.Μαρμαράς, Ν. Παναγιώτου, Σ.Γκαγιαλής, Γ.Παπαδόπουλος, Γ.Χατζηστέλιος

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οργάνωση Εργασίας. Μελέτη Εργασίας: Μελέτη μεθόδων, Μελέτη Χρόνων. Διοίκηση και έλεγχος Ποιότητας. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και Έλεγχο Παραγωγής. Οι βάσεις του συστήματος MRP. Χρονικός Προγραμματισμός Παραγωγής. Διαχείριση Αποθεμάτων. Διαχείριση Υλικών. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Κοστολόγηση Παραγωγής - Ανάλυση νεκρού σημείου. Σχεδιασμός Δυναμικότητας και Εγκαταστάσεων.