Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Καινοτομικός Μηχανολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Εξάμηνο:9ο
Διδάσκοντες:Γ.Χ.Βοσνιάκος, Δ.Ναθαναήλ

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Συνδυασμός γνώσεων μηχανολογίας που έχουν ήδη αποκτηθεί σκοπεύοντας στον σχεδιασμό μηχανολογικού προϊόντος με στοιχεία καινοτομίας όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τη διαμόρφωση, το οικολογικό αποτύπωμα, τους τρόπους κατασκευής/παραγωγής και την ευχρηστία. Βιωματική κατανόηση των σταδίων του βιομηχανικού σχεδιασμού (από τη σύλληψη και επεξεργασία της ιδέας ως την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του πρωτοτύπου) μέσω εκπόνησης θέματος που προτείνεται από μέλη ΔΕΠ. Κάθε σπουδαστής επιβλέπεται από τουλάχιστον δύο διδάσκοντες διαφορετικών Τομέων, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων.

Για την παρακολούθηση του μαθήματος συστήνεται η επαρκής γνώση της ύλης των παρακάτω μαθημάτων: Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ & Εργαστήριο.