Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Αντίστροφη Εφοδιαστική & Κυκλική Οικονομία

Εξάμηνο:8ο
Διδάσκοντες: Σ.Πόνης, Α.Ρεντιζέλας

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Οι έννοιες αντίστροφης και πράσινης Εφοδιαστικής (Logistics), εφοδιαστικών αλυσίδων κλειστού βρόγχου, μοντέλων κυκλικής οικονομίας (3Rs, 6Rs κλπ). Τάσεις σε κυκλική οικονομία και περιβαλλοντική επίπτωση Εφοδιαστικής – διεθνές περιβάλλον. Ρόλος αντίστροφων και πράσινων Logistics στην κυκλική οικονομία και ηλεκτρονικό επιχειρείν. Πράσινες μεταφορές. Μέθοδοι αποτίμησης αποδοτικότητας Δικτύων Αντίστροφων Logistics – Green KPIs. Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων και ρόλος αντίστροφων Logistics. Ποιοτικές μέθοδοι οικολογικού σχεδιασμού Logistics. Ποσοτικές μέθοδοι σχεδιασμού δικτύων αντίστροφων Logistics: στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Μέθοδοι λήψης αποφάσεων σε προβλήματα σχεδιασμού/επανασχεδιασμού δικτύων Logistics. Δίκτυα επιχειρηματικής συμβίωσης. Τεχνολογίες αιχμής (Industry 4.0, ΙοΤ) στα αντίστροφα & πράσινα Logistics.