Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Βάσεις Δεδομένων

Εξάμηνο:7ο
Διδάσκοντες: Δ.Ναθαναήλ, Γ.Χατζηστέλιος

 

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Αρχιτεκτονική των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων. Το εξωτερικό, το εσωτερικό καιτο λογικό επίπεδο. Αρχές οργάνωσης εφαρμογών με βάσεις δεδομένων. Το μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων. Το σχεσιακό μοντέλο. Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα. Αναλυτική μελέτη της γλώσσας SQL. Κανονικές μορφές και κανονικοποίηση σχήματος. Σχεδιασμός εφαρμογών με σχεσιακή βάση δεδομένων. Εργαστήριο πρακτικής εξάσκησης με διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομενων.