Μέλη ΕΔΙΠ

Χατζηστέλιος Γεώργιος

 Gkagialis

Ο Γιώργος Χατζηστέλιος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και Διδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με διδακτορική διατριβή στη «Διαχείριση της Εταιρικής Γνώσης ως Εργαλείο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας» της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Είναι ΕΔΙΠ Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ποιότητας».

Από το 2007 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας (και από το 2010 τη θέση του Τεχνικού Υπευθύνου) στο Μετροτεχνικό Εργαστήριο Δοκιμών του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ που διαπιστεύθηκε το 2009 κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025:2005.

Το 2022 ανέλαβε καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας στο νεοσύστατο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΜΠ το οποίο πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001:2015. Συμμετέχει ως διδάσκων στο πρόγραμμα «Διοίκηση & Έλεγχος Ποιότητας: Θεωρία, Πρακτική & Εργαλεία» που προσφέρεται μέσα από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διαχείριση Τεχνολογίας Ποιότητας» και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα «ΔΙΠ61: Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα» που έχει ως Γνωστικό Αντικείμενο: την Ποιότητα και το Περιβάλλον, την Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα, την Οργάνωση Εργαστηρίων Ελέγχων και Δοκιμών και την Αξιοπιστία και Συντηρησιμότητα. Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης στον πυρήνα των οποίων, ήδη από την έκδοση του ISO 9001:2015 και μετά, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη Διαχείριση των Κινδύνων, το Πλαίσιο Λειτουργίας των Οργανισμών και τη Διαχείριση των Ενδιαφερομένων Μερών, ενώ το μάθημα της Αξιοπιστίας υποστηρίζει την ποσοτική εκτίμηση της διακινδύνευσης.

Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και «Μάνατζμεντ Παραγωγής» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «AthensMBA» που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετέχει επίσης στη διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» που διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» και οργανώνει η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και στο μάθημα «Κανονισμοί - Προδιαγραφές Διασφάλισης Ποιότητας» που διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Μηχανική» που οργανώνει η ίδια Σχολή. Επίσης, συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων «Διοίκηση Ποιότητας», «Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι» και «Βάσεις Δεδομένων» που παρέχονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά ερευνητικά έργα εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Μελέτης, Εγκατάστασης και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ενεργειακής Διαχείρισης, Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, καθώς έχει συμμετάσχει σε πλειάδα έργων ανάπτυξης, εγκατάστασης, και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης για σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες και εταιρείες. Διαθέτει επίσης εμπειρία στην Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης έχοντας συνεργαστεί με Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων.