Διοικητικό Προσωπικό

Βέρα Τζίμα

avatar2  Γραμματεία Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας