Διατελέσαντες Διευθυντές

Τατσιόπουλος Ηλίας

 Gkagialis

Ο Ηλίας Τατσιόπουλος υπήρξε Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ. Έχει διατελέσει Διευθυντής στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Athens MBA. Υπήρξε μέλος της εκδοτικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “Production Planning and Control”. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του σώματος εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα συστημάτων παραγωγής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, μέλος επιτροπής της Βουλής για τη προμήθεια υλικών υψηλής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας και μέλος της Συγκλήτου ΕΜΠ. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συμπεριλαμβανομένου του Ενεργειακού Εφοδιασμού, στη Βιομηχανική Διοίκηση, τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), την Υποστήριξη Αποφάσεων, τις Προμήθειες και τη συγκριτική αξιολόγηση με συστήματα δεικτών (Benchmarking). Έχει γράψει άνω των 180 δημοσιεύσεων υπό κρίση, εκ των οποίων άνω των 100 σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων. Έχει επιτελέσει τον ρόλο του επιστημονικού υπεύθυνου ή του υπεύθυνου υλοποίησης σε περισσότερα από 60 έργα σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις σε θέματα διοικήσεως παραγωγής, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων και logistics.