Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα Τομέα ΒΔ&ΕΕ

Καινοτόμο Σύστημα Βασισμένο στο Blockchain για την Αντιμετώπιση της Παραποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Προϊόντων

Συμμετέχοντες Φορείς: ΕΟΠ. OPTIMUM AE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 - Α.ΝΟΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διάρκεια Έργου: 30 μήνες
Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ

Η παραποίηση προϊόντων αφορά ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων με τρόπο που εκτείνεται πέραν των άμεσων επιπτώσεων στις νόμιμες επιχειρήσεις. Τα παραποιημένα προϊόντα συναντώνται σε έναν μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό βιομηχανιών, όπως τα κοινά καταναλωτικά αγαθά του λιανεμπορίου (τρόφιμα, ποτά, υποδήματα, καλλυντικά, παιχνίδια), προϊόντα πληροφορικής (τηλέφωνα, μπαταρίες) και τα είδη πολυτελείας (μόδα, πολυτελή ρολόγια). Είναι σημαντικό ότι πολλά παραποιημένα προϊόντα, ιδίως τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα και τα ποτά, καθώς και ο ιατρικός εξοπλισμός, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Κατά καιρούς έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραποίηση των προϊόντων. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες περιορίζονται ωστόσο στην προστασία των ετικετών (π.χ. Barcodes, QR codes, RFID tags, NFC tags, microtaggants κ.α), που αποτελεί έναν μονάχα παράγοντα του συνολικού προβλήματος της παραποίησης, χωρίς να έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ριζικά και συστημικά. Η τεχνολογία blockchain, που έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές νέες βιομηχανικές εφαρμογές τα τελευταία χρόνια, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της παραποίησης προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο συλλογισμός αυτός βασίζεται σε χαρακτηριστικά όπως η διαφάνεια, η ιχνηλασιμότητα, η ασφάλεια, η επικύρωση της ιδιοκτησίας, οι παγκόσμιες peer-to-peer συναλλαγές και η αποκέντρωση που παρέχει το blockchain. Το προτεινόμενο έργο έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παραποίησης στην εφοδιαστική αλυσίδα διαφόρων προϊόντων και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός blockchain συστήματος. Το σύστημα θα αποτελείται από μια ενιαία πλατφόρμα βασισμένη στο blockchain που θα προσφέρει αφενός ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, βασισμένο σε σύγχρονα διεθνή πρότυπα ιχνηλασιμότητας, και αφετέρου ασφαλή διαχείριση και διαμοιρασμό των δεδομένων. Το έργο θα εστιάζει σε κατηγορίες προϊόντων που παραποιούνται συχνότερα και που ο άνθρωπος καταναλώνει, όπως είναι τα τρόφιμα και τα ποτά καθώς σε αυτά εμπεριέχονται πέρα από τις οικονομικές ζημιές και ιδιαίτερα σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία. Η βασική λύση στο πρόβλημα της παραποίησης, που εισάγει η τεχνολογία του blockchain, είναι ουσιαστικά ο επανασχεδιασμός της ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αποκεντρωμένη βάση δεδομένων που προσφέρει η τεχνολογία blockchain θα μπορεί να αποθηκεύσει κάθε συναλλαγή ή ενέργεια που εκτελείται μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα προσφέροντας έτσι αυξημένη δυνατότητα.