Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα Τομέα ΒΔ&ΕΕ

A Holistic Approach for Managing Variability in Contemporary Global Supply Chain Networks

odysseus

Η πολυπλοκότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, εάν κακοδιαχειρίζεται, οδηγεί συχνά σε αυξημένες δομές κόστους που επιδεινώνουν σοβαρά την απόδοση. Τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας φαίνονται ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη μεταβλητότητα της ζήτησης καθώς οι παραγγελίες κινούνται ανοδικά στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής ροής πληροφοριών, που οδηγεί σε κακή ολοκλήρωση και χαμηλή ορατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το έργο ODYSSEUS είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας λεπτομερούς, ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση της μεταβλητότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό μια προοπτική διαχείρισης κινδύνου. Βασισμένο σε ένα νέο μοντέλο αναφοράς εφοδιαστικής αλυσίδας ενισχυμένου κινδύνου, το ερευνητικό έργο διερευνά λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης της μεταβλητότητας της ζήτησης. Το μοντέλο αναφοράς επιχειρηματικής διαδικασίας είναι ενσωματωμένο σε ένα σύνολο αναλυτικών ποσοτικών μοντέλων και τεχνολογίας πληροφοριών και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων. Αυτά τα μοντέλα προσαρμόζονται στις ανάγκες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο μεθοδολογικός χάρτης πορείας και τα υποστηρικτικά μοντέλα επικυρώνονται χρησιμοποιώντας δεδομένα πραγματικής ζωής που προέρχονται από δείγμα προσεκτικά επιλεγμένων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ιστοσελίδα Έργου: http://odysseus.simor.ntua.gr/