Μέλη ΕΔΙΠ

Πρωτοσύγγελος Στέφανος

 

 

Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ (1979, Κύκλος Σπουδών Μηχανικού Παραγωγής). Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ από το 1982 και στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens ΜΒΑ) από το 1999. Ειδικεύεται σε θέματα Μηχανικού Παραγωγής, στην μελέτη και σχεδίαση συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής, τον έλεγχο ποιότητας και την εκπαίδευση με τη χρήση Επιχειρησιακών Παιγνίων. Έχει σημαντική εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία στα θέματα: Διοικητική Οργάνωση Επιχειρήσεων, Μελέτη Εργασίας, Προγραμματισμός και Παρακολούθηση Εκτέλεσης Έργων, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Διοίκηση Αποθεμάτων, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών και ΚΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ και έχει διδάξει σε σεμινάρια σε ΚΕΚ και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από το 1981. Συγγραφέας ενός βιβλίου για τον Προγραμματισμό Έργων (1988) και διδακτικών σημειώσεων για Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εφοδιαστική και Έλεγχο Αποθεμάτων, Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας και Επιχειρησιακά Παίγνια.