Διατελέσαντες Διευθυντές

Παππάς Ιωάννης

papas 

Ομότιμος Καθηγητής, Διπλ Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ, 1958), Dr. Sc. Techn. (Eidgenφssische Technische Hochschule Zorich, 1967).

Καθηγητής από το 1970, δίδασκε στο ΕΜΠ εισαγωγικά και προχωρημένα μαθήματα στην περιοχή της οργανώσεως παραγωγής, στην οποία εντάσσεται και η ερευνητική και επαγγελματική σταδιοδρομία του. Τελευταίως, ειδικότερα, ενδιαφέρεται για χρήση υπολογιστών στη διοίκηση της Παραγωγής, την ολοκλήρωση της Παραγωγής με άλλες λειτουργίες της επιχείρησης, και τη διοίκηση της Ποιότητας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα της Γενικής Γραμματείας Ερευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ή/και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ενδιαφέρεται επίσης για τη διδακτική στην περιοχή της Οργάνωσης Παραγωγής και ειδικότερα τη χρήση παιγνίων και εφαρμογή της Πληροφορικής. Γράφει την τακτική στήλη "Προοπτικές" στο ελληνικό περιοδικό οργανώσεως παραγωγής Plant.