Διατελέσαντες Διευθυντές

Λεώπουλος Βρασίδας

 Gkagialis

O Βρασίδας Λεώπουλος υπήρξε Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (D.E.A. -UniversiteParisΙXDauphine 1982, PhDUniversite Paris ΙX Dauphine 1985).
Ειδικεύονταν σε θέματα Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων, Διαχείρισης Κινδύνων, Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνων με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, Διαχείρισης Ποιότητας, Βιομηχανικής Πληροφορικής και Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Παραγωγής.
Είχε μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό και τη διοίκηση έργων ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και είχε συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό έργων ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας.
Διακρίθηκε για το σημαντικό διδακτικό του έργο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που σχετίζεται με τον Προγραμματισμό και Διοίκηση Έργων, τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, το Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και την εφαρμοσμένη Βιομηχανική Στατιστική.
Εργάστηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Αυτοματισμών Γαλλίας (INRIA), στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης, στην εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού CCC GREECE ltd, ως Manager of Software Engineering και στην εταιρεία Συνέργεια ΑΕ ως υπεύθυνος ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων βιομηχανικής πληροφορικής.
Συμμετείχε ως μέλος των ομάδων έργου για την ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις» και την ανάπτυξη του Εγχειρίδιο Επιθεωρητή για το πρότυπο ΕΛΟΤ1429:2008.
Απεβίωσε τον Απρίλιο του 2021.