Διατελέσαντες Διευθυντές

Κοσμετάτος Γεώργιος

 kosmetatos

Ομότιμος Καθηγητής, Διπλ. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ,1961), Δρ. Μηχανικός (ΕΜΠ,1969), Ph.D. (Imperial College,1975)

Πριν διορισθεί Καθηγητής της Τεχνολογικής Οικονομικής (1983) διατέλεσε Επιμελητής στις Έδρες Βιομηχανικής Οργανώσεως και Τεχνικοοικονομικής Αναλύσεως της Ανωτάτης Σχολής Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ (1963-1973), Λέκτορας και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής (Reader) στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης του Imperial College (1975-1983). Το δημοσιευμένο έργο-του εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές "Οργάνωση Παραγωγής" (1965-1983), "Επιχειρησιακή Ερευνα" (1971-1986), και "Τεχνολογική Οικονομική" (1976- ). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών "Omega" και "International Journal of Operations Management". Διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (1991-1995). Η ερευνητική-του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη της πορείας (αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας, διάρθρωσης, χωροθέτησης, κλπ.) και της δυναμικής της ελληνικής βιομηχανίας με έμφαση στη μέτρηση και ανάλυση της πολυσυζητημένης αλλά πάντα επίκαιρης έννοιας της παραγωγικότητας. Αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί σε ημερίδες και συνέδρια και δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.