Μέλη ΕΔΙΠ

Καψάλης Βασίλειος (Ε.Δ.Ι.Π)

Kapsalis  Ο Δρ. Βασίλειος Καψάλης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με κατεύθυνση σπουδών Μηχανικού Παραγωγής. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Ειδίκευσης από το ΕΜΠ και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. Α' Βαθμίδας στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην Τεχνικοοικονομική Βελτιστοποίηση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων και συμμετέχει στη διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων, παρακολούθηση διπλωματικών εργασιών και ερευνητικών έργων. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης συγγραφικό έργο άρθρων και κεφαλαίων βιβλίων μετά από κρίση και πολλές αναφορές. Συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα ειδικών τόμων επιστημονικών περιοδικών, σε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, επιστημονικές επιτροπές και συνέδρια και είναι κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά. Είναι μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με επαγγελματική και διοικητική εμπειρία μεγαλύτερη των 25 ετών στην τεχνική, λειτουργική και επιχειρησιακή ανάλυση, το σχεδιασμό και έλεγχο σύνθετων συστημάτων, έργων υποδομής, δικτύων μεγάλης κλίμακας, και σε ειδικές πραγματογνωμοσύνες.