Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής

Εξάμηνο:9ο
Διδάσκοντες: Κ.Αραβώσης, Ν.Παναγιώτου

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Εισαγωγή στην πράσινη καινοτομία, τα νέα καινοτόμα μοντέλα κυκλικής οικονομίας και τα οικονομικά του περιβάλλοντος. Ανάλυση μοντέλων ανοιχτής καινοτομίας, εσωτερικής επιχειρηματικότητας, οικοσυστημικών προγραμμάτων καινοτομίας, επιχειρηματικών επιταχυντών και τεχνολογικών εξαγορών για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ανάλυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και της χρηματοδότησης από Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών στον τομέα του περιβάλλοντος μέσα από την χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Άσκηση: Οι σπουδαστές συγκεντρώνουν πραγματικά στοιχεία και αναπτύσσουν σε ομάδες το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο μιας νέας καινοτόμου επιχείρησης που δραστηριοποιείται στους τομείς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το παρουσιάζουν στην τάξη.