Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή

Εξάμηνο:8ο
Διδάσκοντες: Ν.Παναγιώτου, Σ.Γκαγιαλής, Γ.Παπαδόπουλος, Σ.Πρωτοσύγγελος

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στα συστήματα επιχειρησιακής οργάνωσης ERP (Enterprise Resources Planning). Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και διαδικασίες. Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων. Ανάλυση σχημάτων βάσεων δεδομένων. Περιγραφές διεργασιών (Process Specifications). Διοίκηση έργων πληροφοριακών συστημάτων. Εμβάθυνση στην αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων ARIS. Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. Εργαστήριο συστημάτων ERP (PC Lab): Η λειτουργικότητα της ομάδας εφαρμογών εφοδιαστικής ERP. Υποσύστημα Διαχείρισης Υλικών (MM-Materials Management). Υποσύστημα Πωλήσεων και Διανομής (SD-Sales & Distribution). Υποσύστημα Προγραμματισμού Παραγωγής (PP-Production Planning). Η λειτουργικότητα της ομάδας των οικονομικών εφαρμογών ERP. Κοστολόγηση – Υποσύστημα ελεγκτικής (CO – Controlling). Συστήματα ERP μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υλοποίηση (Implementation) έργων ERP.