Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εξάμηνο:7ο
Διδάσκων: Ν.Παναγιώτου

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί και ορολογία του Μάρκετινγκ. Το περιβάλλον Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Μάρκετινγκ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR). Μάρκετινγκ και Παραγωγή. Ανάπτυξη συγκριτικού πλεονεκτήματος στο Μάρκετινγκ. Εργαλεία Στρατηγικού Μάρκετινγκ (Όραμα, Αποστολή, Στόχοι, Ανάλυση PEST, Ανάλυση SWOT, Επιχειρηματικό Μοντέλο, Ανάλυση Πέντε Δυνάμεων).Τα 4 P. Ετήσιος Προγραμματισμός Μάρκετινγκ (Marketing Plan). Έρευνα αγοράς. Μάρκετινγκ για καταναλωτικές και βιομηχανικές αγορές. Ανάλυση της συμπεριφοράς καταναλωτή. Ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς οργανισμών/βιομηχανικών πελατών. Τμηματοποίηση καταναλωτικών και βιομηχανικών αγορών και τοποθέτηση προϊόντων. Διαδικασία υιοθέτησης/αγοράς και διάχυσης νέων βιομηχανικών προϊόντων (τεχνολογικών καινοτομιών). Πολιτική τιμολόγησης και διάθεσης. Τεχνικές και μέθοδοι προβολής και προώθησης καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων. Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ (CRM). Μάρκετινγκ και Νέα Οικονομία.