Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Εξάμηνο:7ο    
Διδάσκοντες: Α.Τόλης, Β.Καψάλης, Π.Γεωργίου

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Βασικά θεωρήματα πιθανοτήτων. Θεωρήματα δεσμευμένων πιθανοτήτων (θεώρημα Bayes), ολικής πιθανότητας. Τυχαίες μεταβλητές-Στατιστικές κατανομές (Διακριτές–Συνεχείς). Συνάφεια και σύνδεση των προηγούμενων με το αντικείμενο της επιχειρησιακής έρευνας (παραδείγματα). Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων: Αλυσίδες Μαρκόβ. Εφαρμοσμένη Θεωρία Αναμονής: Εισαγωγικά, Διαδικασίες γεννήσεων-θανάτων, πρότυπα με κατανομές Poison, πρότυπα με άλλες κατανομές, ειδικά πρότυπα αναμονής, μεθοδολογία εφαρμογής. Σύγχρονες Υπολογιστικές μέθοδοι Βελτιστοποίησης: Εξελικτικοί αλγόριθμοι, Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων, προσαρμοζόμενη εκμάθηση μετάλλαξη. Ανάλυση Αποφάσεων: Δέντρα αποφάσεων, θεωρία χρησιμότητας, δυναμικός προγραμματισμός.