Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Επιχειρησιακή Ερευνα Ι

Εξάμηνο:6ο
Διδάσκοντες: Α.Τόλης, Α.Ρεντιζέλας, Β.Καψάλης

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα: Ορισμός, ιστορικό, βασικά χαρακτηριστικά, μεθοδολογία, κατηγορίες προβλημάτων. Προβλήματα Μαθηματικού Προγραμματισμού. Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ): Ορισμός και τυπικές μορφές του μαθηματικού προτύπου ΓΠ. Θεωρία επίλυσης προβλημάτων ΓΠ, μέθοδος SIMPLEX για την επίλυση προβλημάτων ΓΠ, μέθοδος μεγάλου Μ SIMPLEX, δυαδικό πρόβλημα και ανάλυση ευαισθησίας. Ειδικές μορφές του προβλήματος ΓΠ, το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα της αντιστοίχισης. Βασικές Αρχές Προσομοίωσης. Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων. Δικτυωτή ανάλυση: Πρόβλημα ζευγνύοντος δένδρου, πρόβλημα συντομότερης διαδρομής, πρόβλημα μέγιστης ροής και πρόβλημα περιοδεύοντος πωλητή. Προσομοίωση Monte Carlo. Εισαγωγή στο Δυναμικό Προγραμματισμό.