Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Τεχνολογική Οικονομική

Εξάμηνο:3ο     
Διδάσκοντες: Κ.Αραβώσης, Α.Ρεντιζέλας, Β.Καψάλης

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Τεχνολογική Οικονομική. Οριακή ανάλυση κατανομής πόρων στο σύστημα παραγωγής. Η αξία των εισροών, η έννοια της παραγωγικότητας. Κόστος παραγωγής πόρων και κοστολόγηση παραγωγής. Η αξία των εκροών. Ανάλυση νεκρού σημείου. Θεωρία χρησιμότητας. Οικονομική αξιολόγηση δραστηριότητας. Προβλήματα αξιολόγησης επενδύσεων. Αναγωγή χρηματοροών. Συγκριτική οικονομική αξιολόγηση. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων. Το Επενδυτικό Σχέδιο: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Στάδια προετοιμασίας σχεδίου επένδυσης. Τα επιμέρους τμήματα ενός Επενδυτικού Σχεδίου. Κατάρτιση, προγραμματισμός και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Ανάλυση ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως, χρηματοοικονομικοί δείκτες