Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Το Ευρωπαϊκό Έργο WATSON H2020 ξεκινάει σύντομα

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής του ΕΜΠ συμμετέχει σε νέο Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON που εγκρίθηκε πρόσφατα λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. To ΕΜΠ έχει ήδη υπογράψει το συμφωνητικό χρηματοδότησης. Το έργο έχει το ακρωνύμιο WATSON και αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2023. Θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή 44 εταίρων (ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων) από 20 χώρες της Ευρώπης.

Αντικείμενο το έργου είναι o εντοπισμός και η πρόληψη της διάδοσης δόλιων πρακτικών στα συστήματα τροφίμων της ΕΕ. Στο έργο θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους για τον περιορισμό της παραποίησης των τροφίμων και των συνεπειών της. Το έργο θα έχει πρακτική εφαρμογή σε έξι κρίσιμους τομείς τροφίμων, όπως: τα αλκοολούχα ποτά (οίνος), το μέλι, το ελαιόλαδο, το κρέας, τα δημητριακά και γαλακτοκομικά, το σολομό. Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής του ΕΜΠ είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων δράσεων για την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, κυρίως blockchain και IoT.

 

Μια πρώτη σελίδα για το έργο υπάρχει στο LinkedIn: https://lnkd.in/enZ7_Yzs

Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο έχει προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στην υλοποίηση έργων IoT και Blockchain από Ελληνικές ερευνητικές δράσεις, όπως το συναφές έργο COUNTERBLOCK που εστιάζει στην αντιμετώπιση της παραποίησης του οίνου.

Με το νέο Ευρωπαϊκό έργο WATSON αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η περεταίρω έρευνα στο αντικείμενο και να διευρυνθεί η τεχνογνωσία και οι εμπειρίες του Εργαστηρίου.